de verloren zoon

de verloren zoon – Lukas 15

hangende schouders
sloffende tred
beschadigd geweten
aarzelend gebed

zoekende ogen
verlangend hart
roepende stem
geopende armen

glorende hoop
snellende voeten
hernieuwd vertrouwen
ontfermend omhelsd