Ontwaak

Stil, mijn ziele, zo stil
Tijden kwijnen weg
Eer het God toekwam

Koud, mijn ziele, zo koud
Kussen missen mijn
Hart slechts meer verward

Nacht, ziel, het is nacht
Smachtend wachten licht
God, breek door mijn muur

Lees, mijn ziel, een Woord
Klaterstromen water
In het veld van Efratha

Licht op, ziele, verlicht!
Levengevend God
Zegent and’ren maar ook mij