LEVI

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. (Jesaja 1:18)
°°°
LEVI

veracht door het volk
want: crimineel
daar zat hij en keek naar het geld
hij telde zich rond, steeds weer opnieuw
rijk en verrijkt met zichzelf
Jezus zag hem
en las zijn bestaan
de Alwetende zei: volg Mij
Levi liet de boel de boel
volgde Hem zonder taxeren
zijn hart en handen wit gemaakt
schreef hij de woorden op
hij wilde van het wonder delen
Mattheüs
geschenk van God