Een instrument van Uw vrede

Bloemen bloeien belangeloos. Redeneren niet.
Bloemen vragen niet waartoe, waarom en waarvoor.
Zij antwoorden zonder dat er een vraag klinkt.
De bloemen schreeuwen niet. Zij zingen, jubelen, juichen.

Bloemen brengen
vrede,
liefde,
vergeving,
verzoening,
geloof,
waarheid,
hoop,
licht,
vreugde,
troost,
begrip.

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt,
door te verliezen, dat men vindt,
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Amen