Preekkrabbel 7 mrt

Johannes 18:1-9 ligt naast Genesis 3:1-9.


één is er die steeds zoekt naar Jezus
die zoekt de sporen van Zijn leven uit te wissen
in de hof waar Adam overtrad en at
waar hij begon de mensheid te verleiden
zette God de eerste stap

waar ben je?

één is er die de Zaligmaker weg wil
die overal het zaad tracht weg te pikken
in de hof waar Jezus worstelde en bad
‘niet Mijn wil maar de Uwe geschiede’
zet Hij opnieuw de eerste stap

wie zoekt u?


Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazaréner. Jezus zei tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen. Als Hij dan tot hen zei: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde.
Hij vraagde hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazaréner.
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben, als u Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.
Opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gezegd had: Uit degenen die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

Johannes 18 vers 5-9