Resoneren

Wanneer word je door iets geraakt?

Volgens mij speelt herkenning daarbij een grote rol. Als iemand bijvoorbeeld woorden geeft aan wat je voelt, soms heel diep en onverwacht. Het woord resoneren dekt precies de lading. Ik gebruik het graag om uit te leggen waarom ik ergens schoonheid in zie. Of hoor.

Eind januari vorig jaar deed ik op Instagram dit oproepje: ‘Geef me een woord, dan geef ik je een gedichtje terug.’ Iemand gaf me het woord weerspiegeling.

In april schreef ik dit gedichtje waarin dat resoneren ook een plekje kreeg:

In Impressie 12 schreef ik het al: ik ben de singer-songwriter Josh Garrels aan het herontdekken. Maar dan ook volle bak. Zijn muziek is haast het enige waar ik momenteel naar luister. Het lukte me nooit om me te concentreren terwijl er muziek met tekst klonk, maar Garrels’ muziek helpt me juist. Of hij een inspiratiebron voor mij is? Dat is een understatement. Soms klinkt het juiste woord op het juiste moment en zo wordt ieder nummer waardevol.

Vandaag was het Colors. Vorige week viel dit nummer me voor het eerst op, vanmiddag klonk het terwijl ik de foto van de narcissen bekeek.

Dit resoneerde.

Colors – Original © Josh Garrels

Lift up your shoulders child
Breathe in
Carry the weight of love
You’ve been given
Storm is passing by
Light breaks in
As you learn to sing

Every color can
Be unwound
Woven into a wave
Of beautiful sound
Open the heavenlies and
Shake the ground
And change the world

So let all the creatures sing
Praises over everything
Colors are meant to bring
Glory to the light

Voices might fade away
And begin
Become a tapestry
We all are in
No one will ever be
Forgotten
There’s a place for us

This is our story
This is our song
We’re telling it slowly all life long
Of a Savior and what He’s done
It’s a mystery

(Ongeveer) letterlijke vertaling

Hef je schouders, kind
Adem in
Draag het gewicht van liefde
Dat je gekregen hebt
Storm trekt voorbij
Licht breekt door
Terwijl je leert zingen

Iedere kleur kan
Ontvouwen worden
Geweven in een golf
Van prachtig geluid
Open het hemelse en
Schok de aarde
En verander de wereld

Laat alle schepselen zingen
Lof over alles
Kleuren zijn bedoeld
Om glorie aan het licht te geven

Stemmen kunnen vervagen
En aanvangen
Een wandtapijt worden
Waar we allen in zijn
Niemand zal ooit worden
Vergeten
Er is een plek voor ons

Dit is ons verhaal
Dit is ons lied
We vertellen het zachtjes een leven lang
Van een Zaligmaker en wat Hij gedaan heeft
Het is een geheimenis