Het was zo

Vorige week. Donderdagavond 8 juli. De lucht verzadigd van kleur. Het was echt zó.

Ik vind het bizar, overweldigend. Hoe het weer. Wat het weer. Wat het is.

Ik dacht aan afgelopen voorjaar, 13 februari. Dezelfde tuin. Hetzelfde overweldigende gevoel. Ander weer. De sneeuwstorm die op 7 februari begon was gaan liggen. We waadden tot onze knieën in de sneeuw, op sommige plekken in de tuin, met name rondom de composthoop, kwam het tot mijn heup. Het vroor.

Die zaterdag werden we wakker met een helderblauwe lucht en de schepping vol kristallen.

Als je iets intens beleeft, wordt het een stukje van je zelf. En als je het niet daadwerkelijk kunt vastpakken, meenemen, in een doosje bewaren – dan heb je alleen je herinnering. Als je herinnering vervaagt, verlies je die intense stukjes van je zelf.

Het beleven van de elementen is tegelijk fascinerend en pijnlijk.

Bij voorbaat had ik al heimwee naar die wonderlijke, witte wereld. Wat is er ongrijpbaarder dan rijp, dan sneeuw?

Misschien is dat wel kleur. Probeer wat je ziet te vangen op een foto of schilderij – dat gaat misschien nog. Maar de beleving, van die met kleur gevulde atmosfeer. Het wéér.

Ontzagwekkend.

Op die 13e februari schreef ik een vers bij Psalm 8 (het tweede hieronder).

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard’ alom geprezen!
Gij, die de glans van Uwe majesteit
hebt boven lucht en heem’len uitgebreid.
(vers 1, berijming 1773)

HEER, onze Heer, wie kan U overtreffen?
Uw scheppingswerk doet mij Uw macht beseffen.
Wat U vandaag tentoonspreidt voor mijn oog –
dan zit ik stil en staar verbaasd omhoog.

Dan moet ik toch wel vol verwond’ring vragen:
‘Wat is de mens, dat U hem nog wilt dragen,
dat U hem nog gedenkt, en ’s mensen zoon
op aard’ bezoekt vanuit Uw hemeltroon?’
(vers 4, berijming ds. Meeuse)

O HEERE, onze Heere, God almachtig,
hoe wonderbaar, hoe heerlijk en hoe krachtig,
hoe groots heb U Uw eer gelegd in ’t stof:
het aardrijk draagt Uw Naam en zingt Uw lof.
(vers 9, berijming ds. Meeuse)

Deze foto’s maakte ik in de Gatherhof. Dat is onze educatie- en natuurtuin die mijn vader in 2018 heeft aangelegd. Altijd open, iedereen is welkom. Vanaf 21 juli ben je ook welkom om zelf bloemen te plukken. Volg jij de Gatherhof al op Instagram of op Facebook?