Struinen, eerste schets

Half maart 2021 hardop nagedacht en het audiofragment letterlijk uitgeschreven. Hoog tijd om het te delen. Het is een ruwe schets, zonder gummen, zonder backspace, zonder redactie. De foto’s dateren van een wandeling in augustus. Dat was niet echt een struintocht, maar ook tijdens een wandeling kun je mooie vondsten doen. Als je je zintuigen maar gebruikt.

Deze blogs zijn goede voorbeelden van struintochten met onverwachte vondsten: Contemplatie, Bloeiende woestijn, Passie in de berm, Verbroken verbinding, Een verhaal, Stil worden, Foerageren.

een kalme, rustige manier van wandelen

lopen

je zou het kunnen vergelijken met wandelen

maar dan zonder doel

in het woord struinen zit iets van omgevingsgerichtheid

het gaat met struinen niet zozeer om lichamelijke inspanning

of om het verplaatsen van het ene punt naar het andere punt

al wordt er struinend meestal wel een bepaalde route gebruikt

de route is niet het doel

struinen heeft geen tijdslimiet – met struinen moet je eigenlijk geen beperkingen hebben

struinen gaat het best zonder enige beperkingen

een bepaalde route is wel aan te bevelen, praktisch

je kunt bijvoorbeeld een bepaald doel hebben tijdens het struinen

om iets te zoeken, bijvoorbeeld

maar je weet niet zeker of je het gaat vinden

struinen gaat ook om ontdekken

al struinend een tocht gaan, dan weet je van te voren niet wat je gaat vinden

je weet wel dát er dingen te vinden zijn, je zou ook wel graag iets willen vinden

maar dat zijn meer vondsten

struinen – het tempo ligt meestal laag

want het gaat tijdens struinen om de omgeving, die te leren kennen

daar gebruik je je zintuigen voor

allereerst ogen: om te zien

maar ook luisteren is erg belangrijk; wat hoor je

soms speelt geur een rol tijdens het struinen

en ook het voelen kan een rol spelen

het zijn stuk voor stuk factoren die een rol spelen in de beleving

struinen heeft als doel natuurbeleving of

struinen is een middel voor natuurbeleving

als je struint heb je de optimale natuurbeleving

als je struint kunnen al je zintuigen hun werk doen en heb je de optimale natuurbeleving

als je struint zorg je zelf voor de optimale omstandigheden voor jouw natuurbeleving

jouw scheppingsbeleving

struinen

een bepaald tempo

niet per se doelloos

want óf je hebt je voorgenomen om een bepaalde route te struinen

óf je hebt je voorgenomen om ergens naar te zoeken

óf je hebt je voorgenomen om…

er zijn altijd wel bepaalde voornemens, voordat je gaat struinen

het kan ook zijn, vanwege het tempo en dat je je zintuigen hun gang laat gaan waardoor je veel aandacht hebt voor de omgeving, dat je hebt ervaren dat het kalmerend werkt of een ander voordeel

en dat dat jouw doel wordt

dat je merkt van: hee, dat struinen levert me iets op, waar je bij voorbaat niet zo direct aan had gedacht

en dat dat vervolgens je doel wordt, je voornemen

maar dan moet je wel diezelfde starthouding hebben, zelfs de gedachte van: ik word rustig, ik moet rustig worden, kan belemmerend werken tijdens het struinen

want dan richt je niet je volle aandacht op met je zintuigen de omgeving te beleven

struinen hoeft niet in de natuur

omgeving beleven

natuur beleven

natuurbeleving

omgevingsbeleving

struinen

je kunt middelen gebruiken tijdens het struinen

je wilt bijvoorbeeld wat vinden en je wil dat vastleggen op één of andere manier

dan kun je een camera meenemen

ik vind het zelf fijn om te struinen met een camera in mijn handen

en wat ik vind – want ik zoek naar schoonheid

en wat ik dan vind vast te leggen

ik zoek meestal naar schoonheid, maar ik kan soms ook zoeken naar

als ik weet dat er een bijzonder natuurverschijnsel te vinden is

of een paddenstoel of iets dergelijks

in onze tuin, in de zomer, zoek ik veel naar vlinders

dan struin ik met dat doel in de tuin om een nieuwe vlindersoort van die week, of die maand, of dat jaar te vinden

en ook vaak om die vast te leggen

dus een camera als middel tijdens het struinen om dingen vast te leggen

als je ergens naar zoekt

kun je ook een boekje meenemen waar je dingen in opschrijft

over wat je vindt

stel, je oog valt op een bepaalde mooie lichtval of iets dergelijks

dat je daar gedachten over krijgt, poëtisch, of iets anders

dat je dat opschrijft

want dat heb je gevonden op dat moment, in de natuur, tijdens het struinen

als je ergens naar zoekt kun je ook audio-opnameapparatuur meenemen

een audiorecorder

bijvoorbeeld als je zoekt naar bepaalde vogels

vogels kun je op veel manieren vastleggen

mijn vader heeft nog veel cassettebandjes van vroeger

hij ging met een audiorecorder de natuur in om vogelgeluiden vast te leggen

hij was vogelaar

dus dat is ook een middel om dingen vast te leggen

maar in eerste instantie gaat het dan nog steeds om je zintuigen

dat is de basis

kijken

luisteren

als je daar niet mee aanwezig bent tijdens het struinen

als die niet aanstaan

dan kun je nog steeds ontspannen

tuurlijk kan dat

als je iets zoekt kun je dingen vastleggen

als je iets zoekt kun je het ook mee willen nemen

dat mag niet altijd natuurlijk

in de natuur zeker niet

maar op straat

in een stad

iets van afval

daar kun je trouwens ook struinend naar zoeken

als je afval wil opruimen

of meenemen om een tweede leven te geven

dan moet je iets bij je hebben waarin je dat mee kunt nemen

je mag veel dingen uit de natuur niet meenemen

maar een blaadje van een boom

mits niet beschermd, bedreigd

tijdens struinen kun je dus ergens naar zoeken

dat kun je vastleggen

of meenemen

Een eerste schets over het ‘hoe’ en het ‘doel’ van struinen. Later, ongetwijfeld, meer.