Twee gedachten

Twee gedachten terwijl ik daar liep:

1. Het schouwspel in de lucht is tot verwondering en tegelijk tot waarschuwing. Verwondering is tot kennismaking met en erkenning van de hoogste Kunstenaar. Erkenning van Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid is tot herinnering aan de eindigheid van alles wat van ons is en dat is voor de één tot bemoediging en voor de ander tot waarschuwing. Zolang de zon er is wordt Zijn Naam voortgeplant, van kind tot kind (Psalm 72).

2. De liefde tussen mensen
en de liefde van God —
zaken die men steeds in woorden tracht te vatten
waarvan ik me afvraag
of dat wel kan.