Waar gaat struinologie om en voor wie is het?

Video | struinologie, een lopend onderzoek

Alle verhalen en gedachten op natuurliek.nl die zijn ontstaan tijdens struinen.

De eerste uitgesproken gedachten rondom struinen.


Hieronder zie je een weergave van de Instagramfeed van de_struinoloog. Daar deelde ik vondsten van mensen die struinsporen volgden.

Een struinspoor is een woord dat als een denkzaadje kan zorgen dat je nieuwe dingen ontdekt in je omgeving, zonder dat je er actief naar op zoek gaat.