zoekt naar schoonheid
de wereld is als een prachtig boek waarin alle schepsels als letters zijn

Troost

Hoe overleven we een crisis? Niet als we elkaar iets toewensen, maar als we elkaar troosten.

Foerageren

Toen ik nadacht over schilderen en fotograferen, viel mijn oog op het zonlicht op de herfstcrocussen.